**คลิกที่ "Aware App Course Sample" เพื่อเริ่มต้นการประเมิน**

 **คลิกที่ "ตัวช่วยสร้างทักษะ" เพื่อเข้าสู่หลักสูตร**

 ในหมวดนี้จะเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันที่เน้นการพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของคุณเป็นพิเศษ ยิ่งทักษะเหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้นเท่าใด ความมั่นใจที่คุณจะต้องนำไปใช้ในการพูดภาษาอังกฤษก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

**คลิกที่ "การสนทนาขั้นเพื่อความมั่นใจ" เพื่อเข้าสู่หลักสูตร**

หลักสูตรการสนทนาเพื่อความมั่นใจ ที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 52 แบบฝึกหัด

เพื่อช่วยให้คุณได้รู้สึกสบายใจอย่างแท้จริงในการสนทนาที่จะต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้ เราได้สร้างบทเรียนหลักๆ เหล่านี้ด้วยวิธีพิเศษสำหรับคุณ

**คลิกที่ "การสนทนาขั้นพื้นฐาน" เพื่อเข้าสู่หลักสูตร**

หลักสูตรการสนทนาขั้นพื้นฐานที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 52 แบบฝึกหัด

ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารประมาณ 50% ของบทสนทนาทั่วไปเพียงรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุดเพียง 100 คำ