**คลิกที่ 100คำศัพท์หลัก เพื่อเข้าสู่หลักสูตร**

หลักสูตร 100 คำศัพท์หลักที่คุณจะได้เรียนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 52 แบบฝึกหัด

ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารประมาณ 50% ของบทสนทนาทั่วไปเพียงรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุดเพียง 100 คำ